Φωνή της Χαλκιδικής 04-05-58 Αρ. Φύλλου 258

Κωδικός Πόρου: 00316-111462
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 4/5/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: υγεία, τουρισμός, Ε.Δ.Α., φορολογία, εκκλησία, συγκοινωνία, Ζερβοχώρια, νοσοκομείο, Ζαγκλιβέρι, αμπελουργοί, δάκος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 04-05-58 Αρ. Φύλλου 258
Ονομασία αρχείου: foni-04-05-58-258.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.36 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.