Φωνή της Χαλκιδικής 04-04-54 Αρ. Φύλλου 45

Κωδικός Πόρου: 00316-115502
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 04-04-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: χορός Παγχαλκιδικού, Κασσανδρινό, συναυλίες, Σολωμός, δημοτική μουσική
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 04-04-54 Αρ. Φύλλου 45
Ονομασία αρχείου: foni-04-04-54-45.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.84 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.