Φωνή της Χαλκιδικής 04-03-56 Αρ. Φύλλου 145

Κωδικός Πόρου: 00316-113214
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 04-03-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: λαογραφία, νομάρχης, καστανιά, γεωργία, κτηνοτροφία, μαρασμός, διακηρύξεις, προστασία αναπήρων, μεταλλωρύχοι, κυβέρνηση
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 04-03-56 Αρ. Φύλλου 145
Ονομασία αρχείου: foni-04-03-56-145.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.75 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.