Φωνή της Χαλκιδικής 03-10-54 Αρ. Φύλλου 71

Κωδικός Πόρου: 00316-114881
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 03-10-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: νομάρχης, συγκοινωνία, Αριστοτέλης, μετανάστευση, Μακεδονικό ζήτημα, Κάσσιος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 03-10-54 Αρ. Φύλλου 71
Ονομασία αρχείου: foni-03-10-54-71.pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.94 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.