Φωνή της Χαλκιδικής 03-08-58 Αρ. Φύλλου 271

Κωδικός Πόρου: 00316-111378
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 3/8/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: κουμμουνιστές, Πασαλίδης, γήπεδο, Αρναία, υπουργός, συγκοινωνίες, αντιαλκοολικό συνέδριο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 03-08-58 Αρ. Φύλλου 271
Ονομασία αρχείου: foni-03-08-58-271.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.99 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.