Φωνή της Χαλκιδικής 03-07-55 Αρ. Φύλλου 110

Κωδικός Πόρου: 00316-113907
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 03-07-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: βιομηχανία, ηλεκτρικό ρεύμα, Πολύγυρος, ΚΤΕΛ, ταχυδρομείο, τυροκομείο, καπνοπαραγωγή, Παπασταύρου, τηλεπικοινωνία, Ζερβοχώρια, σίτος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 03-07-55 Αρ. Φύλλου 110
Ονομασία αρχείου: foni-03-07-55-110.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.74 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.