Φωνή της Χαλκιδικής 03-06-56 Αρ. Φύλλου 158

Κωδικός Πόρου: 00316-113092
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 03-06-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: μεταλλεία, Βάβδος, στρατός, διδακτήριο, Παλιούρι, μητροπολίτης, Άγιο Όρος, παραδόσεις, γυμναστικές επιδείξεις
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 03-06-56 Αρ. Φύλλου 158
Ονομασία αρχείου: foni-03-06-56-158.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.96 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.