Φωνή της Χαλκιδικής 03-06-45 Αρ. Φύλλου 4 (184)

Κωδικός Πόρου: 00316-116196
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 03-06-45
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Βαλκάνια, εμπρησμός, ΕΑΜ
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 03-06-45 Αρ. Φύλλου 4 (184)
Ονομασία αρχείου: foni-03-06-45-4-(184).pdf
Μέγεθος αρχείου: 4.95 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.