Φωνή της Χαλκιδικής 03-05-59 Αρ. Φύλλου 310

Κωδικός Πόρου: 00316-111241
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 3/5/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Πάσχα, μετανάστευση, υφαντική, Σαραφιανός, Τριανταφυλλάκος, Κουκοβίνος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 03-05-59 Αρ. Φύλλου 310
Ονομασία αρχείου: foni-03-05-59-310.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.76 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.