Φωνή της Χαλκιδικής 03-04-55 Αρ. Φύλλου 97

Κωδικός Πόρου: 00316-113920
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 03-04-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αθλητισμός, έγκλημα, μελισσοκομία, φυσιοθεραπευτική, Ζερβοχώρια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 03-04-55 Αρ. Φύλλου 97
Ονομασία αρχείου: foni-03-04-55-97.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.63 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.