Φωνή της Χαλκιδικής 03-03-57 Αρ. Φύλλου 197

Κωδικός Πόρου: 00316-111711
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 3/3/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ακτήμονες, δημόσια έργα, υπουργός, Νεοχώρι, Παγχαλκιδικός, γυμνάσιο, ψάρεμα, τράτα, παροικία, πολιτισμός, αεροπορία, αποκριά, δημοτικά τραγούδια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 03-03-57 Αρ. Φύλλου 197
Ονομασία αρχείου: foni-03-03-57-197.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.43 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.