Φωνή της Χαλκιδικής 03-02-57 Αρ. Φύλλου 193

Κωδικός Πόρου: 00316-111755
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 03-02-57
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: νοσοκομείο,μεταλλεία, Βάβδος, Κασσάνδρα, κυνήγι, ελάφι, Νικήτη, βασανιστήρια, Κύπριοι, τηλέφωνο, Δουμπιά, Βουρβουρού, συγκοινωνία, καπνοκαλλιέργεια, αναλφάβητοι, νυχτερινό σχολείο, Παρθενώνας
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 03-02-57 Αρ. Φύλλου 193
Ονομασία αρχείου: foni-03-02-57-193.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.52 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.