Φωνή της Χαλκιδικής 03-01-54 Αρ. Φύλλου 32

Κωδικός Πόρου: 00316-115905
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 03-01-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: συνεταιρισμοί, τριχινίαση, αμπέλια, μετόχια, ένορκοι, εισφορά, μετρικό σύστημα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 03-01-54 Αρ. Φύλλου 32
Ονομασία αρχείου: foni-03-01-54-32.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.60 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.