Φωνή της Χαλκιδικής 02-12-56 Αρ. Φύλλου 184

Κωδικός Πόρου: 00316-112017
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 02-12-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Βαρβάρα, υπουργείο, Προεδρίας, Λατινική Αμερική, Κύπρος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 02-12-56 Αρ. Φύλλου 184
Ονομασία αρχείου: foni-02-12-56-184.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.25 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.