Φωνή της Χαλκιδικής 02-11-58 Αρ. Φύλλου 284

Κωδικός Πόρου: 00316-111335
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2/11/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: τύπος, αγία σκέπη, δημοτικά τραγούδια, κασσάνδρα, πλειστηριασμός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 02-11-58 Αρ. Φύλλου 284
Ονομασία αρχείου: foni-02-11-58-284.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.79 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.