Φωνή της Χαλκιδικής 02-10-55 Αρ. Φύλλου 123

Κωδικός Πόρου: 00316-113574
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 02-10-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: τουρισμός, τηλεγραφική υπηρεσία, Στρατώνι, εισαγωγικές εξετάσεις, γυμνάσιο, φόροι, κτηνοτροφία, ελαιοπαραγωγή
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 02-10-55 Αρ. Φύλλου 123
Ονομασία αρχείου: foni-02-10-55-123.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.83 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.