Φωνή της Χαλκιδικής 02-08-59 Αρ. Φύλλου 323

Κωδικός Πόρου: 00316-111202
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2/8/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: νομάρχης, Μπραμς, κτηνοτροφική έκθεση, κουκούλια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 02-08-59 Αρ. Φύλλου 323
Ονομασία αρχείου: foni-02-08-59-323.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.23 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.