Φωνή της Χαλκιδικής 02-08-53 Αρ. Φύλλου 10

Κωδικός Πόρου: 00316-115975
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 02-08-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: εθνικός αγώνας, 1821, τουρισμός, Γαλάτιστα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 02-08-53 Αρ. Φύλλου 10
Ονομασία αρχείου: foni-02-08-53-10.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.53 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.