Φωνή της Χαλκιδικής 02-05-54 Αρ. Φύλλου 49

Κωδικός Πόρου: 00316-115126
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 02-05-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ελονοσία, δημοτικό γήπεδο, Κρίμπας, αμπέλια, ιαματικές πηγές, νέα χαρτονομίσματα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 02-05-54 Αρ. Φύλλου 49
Ονομασία αρχείου: foni-02-05-54-49.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.76 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.