Φωνή της Χαλκιδικής 02-03-58 Αρ. Φύλλου 249

Κωδικός Πόρου: 00316-111490
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2/3/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αρχαιολογικοί θησαυροί, Ταξιάρχης, έργα 1956, ορθοδοξία, Στρατωνίκη, Ιερισσός, Νικήτη, ελονοσία, βαμβακοκαλλιέργεια, Άγιο Όρος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 02-03-58 Αρ. Φύλλου 249
Ονομασία αρχείου: foni-02-03-58-249.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.71 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.