Φωνή της Χαλκιδικής 02-02-58 Αρ. Φύλλου 245

Κωδικός Πόρου: 00316-111503
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2/2/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: φορολογία, αθλητισμός, δενδροφύτευση, νίκη Πολυγύρου
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 02-02-58 Αρ. Φύλλου 245
Ονομασία αρχείου: foni-02-02-58-245.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.08 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.