Φωνή της Χαλκιδικής 01-12-57 Αρ. Φύλλου 236

Κωδικός Πόρου: 00316-111525
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1/12/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: τσιφλίκια, όρια, νομός, παιδαγωγικά, φυματίωση, τίμιο ξύλο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-12-57 Αρ. Φύλλου 236
Ονομασία αρχείου: foni-01-12-57-236.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.66 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.