Φωνή της Χαλκιδικής 01-11-59 Αρ. Φύλλου 336

Κωδικός Πόρου: 00316-111067
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1/11/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: εκστρατεία, κομμουνισμός, 26η Οκτωβρίου, νοσοκομείο, εκπαιδευτικοί, κτηνοτροφία, νομάρχης, Βασιλικός, Σαραφιανός, Συκιά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-11-59 Αρ. Φύλλου 336
Ονομασία αρχείου: foni-01-11-59-336.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.43 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.