Φωνή της Χαλκιδικής 01-09-57 Αρ. Φύλλου 223

Κωδικός Πόρου: 00316-111569
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1/9/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: έργα, Σταγειρίτης, Χαριστός, Άγιος Μάμας, σιτηρά, κοινοτικά γραφεία, έκθεση θεσσαλονίκης, δικαιώματα, παιδί, χωροφυλακή, αγροφυλακή
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-09-57 Αρ. Φύλλου 223
Ονομασία αρχείου: foni-01-09-57-223.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.82 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.