Φωνή της Χαλκιδικής 01-08-54 Αρ. Φύλλου 62

Κωδικός Πόρου: 00316-115096
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 01-08-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: δρόμοι, έγκλημα, αλκοολισμός, στρατεύσιμοι 1954, βαμβάκι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-08-54 Αρ. Φύλλου 62
Ονομασία αρχείου: foni-01-08-54-62.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.10 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.