Φωνή της Χαλκιδικής 01-07-56 Αρ. Φύλλου 162

Κωδικός Πόρου: 00316-112959
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 01-07-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: τύφος, γυμναστικές επιδείξεις, Ταξιάρχης, Παλαιόκαστρο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-07-56 Αρ. Φύλλου 162
Ονομασία αρχείου: foni-01-07-56-162.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.91 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.