Φωνή της Χαλκιδικής 01-07-45 Αρ. Φύλλου 8 (188)

Κωδικός Πόρου: 00316-116190
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 01-07-45
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: νομάρχης, εισαγγελέας, ΚΚΕ, ΕΛΑΣ
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-07-45 Αρ. Φύλλου 8 (188)
Ονομασία αρχείου: foni-01-07-45-8-(188).pdf
Μέγεθος αρχείου: 5.01 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.