Φωνή της Χαλκιδικής 01-06-58 Αρ. Φύλλου 262

Κωδικός Πόρου: 00316-111402
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1/6/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: διοίκηση, ΑΤΕ, σιτηρά, φουντουκιά, μέλι, κουκούλια, ελαιουργείο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-06-58 Αρ. Φύλλου 262
Ονομασία αρχείου: foni-01-06-58-262.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.77 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.