Φωνή της Χαλκιδικής 01-03-59 Αρ. Φύλλου 301

Κωδικός Πόρου: 00316-111264
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1/3/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: καπετάν Γιάγλης, αναδασμός, φορολογία, ελαιουργείο, βαμβάκι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-03-59 Αρ. Φύλλου 301
Ονομασία αρχείου: foni-01-03-59-301.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.89 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.