Φωνή της Χαλκιδικής 01-02-59 Αρ. Φύλλου 297

Κωδικός Πόρου: 00316-111275
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1/2/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Στάμος, καλαμαριά, πρωθυπουργός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-02-59 Αρ. Φύλλου 297
Ονομασία αρχείου: foni-01-02-59-297.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.28 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.