Φωνή της Χαλκιδικής 01-01-56 Αρ. Φύλλου 136

Κωδικός Πόρου: 00316-113223
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 01-01-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Χαβρίας, νομάρχης, Χαλκιδική, Σαραφιανός, Καραγκάνης, Πετροκέρασα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-01-56 Αρ. Φύλλου 136
Ονομασία αρχείου: foni-01-01-56-136.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.66 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.