Φωνή της Χαλκιδικής 01-01-55 Αρ. Φύλλου 84

Κωδικός Πόρου: 00316-114254
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 01-01-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: πρωτοχρονιά, Παλαιοχώρι, Βάβδος, Πυργαδίκια, αγροτολέσχη, Βάλτα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-01-55 Αρ. Φύλλου 84
Ονομασία αρχείου: foni-01-01-55-84.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.37 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.