Φωνή της Χαλκιδικής 31-08-30 Αρ. Φύλλου 20

Κωδικός Πόρου: 00315-111686
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 31-08-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Νέα Σύλλατα, ψευδορκία, καθαρεύουσα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 31-08-30 Αρ. Φύλλου 20
Ονομασία αρχείου: foni-31-08-30-20.pdf
Μέγεθος αρχείου: 6.26 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.