Φωνή της Χαλκιδικής 30-11-30 Αρ. Φύλλου 33

Κωδικός Πόρου: 00315-111673
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 30-11-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ουρανούπολη, Αρναία, Ιερισσός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 30-11-30 Αρ. Φύλλου 33
Ονομασία αρχείου: foni-30-11-30-33.pdf
Μέγεθος αρχείου: 5.33 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.