Φωνή της Χαλκιδικής 29-11-36 Αρ. Φύλλου 133 (177)

Κωδικός Πόρου: 00315-11827
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 29-11-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Χαλκιδική, επέτειος, πρόγνωση, καιρός, Καρατζοβάλης, ορνιθοτροφικά, γεωργικά επιμελητήρια, παιδεία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 29-11-36 Αρ. Φύλλου 133 (177)
Ονομασία αρχείου: foni-29-11-36-133-(177).pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.85 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.