Φωνή της Χαλκιδικής 29-09-35 Αρ. Φύλλου 71 (125)

Κωδικός Πόρου: 00315-111312
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 29-09-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: βασιλεία, Γεώργιος Β', αμβύκες, ανοικοδόμηση
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 29-09-35 Αρ. Φύλλου 71 (125)
Ονομασία αρχείου: foni-29-09-35-71-(125).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.72 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.