Φωνή της Χαλκιδικής 29-07-34 Αρ. Φύλλου 10 (64)

Κωδικός Πόρου: 00315-111642
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 29-07-34
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Μαντεμοχώρια, σεισμόπληκτοι, καλόγεροι, νομάρχης, Βλάσης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 29-07-34 Αρ. Φύλλου 10 (64)
Ονομασία αρχείου: foni-29-07-34-10-(64).pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.90 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.