Φωνή της Χαλκιδικής 29-03-36 Αρ. Φύλλου 98 (152)

Κωδικός Πόρου: 00315-111154
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 29-03-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Μαραθούσα, ιερατική σχολή, δάκος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 29-03-36 Αρ. Φύλλου 98 (152)
Ονομασία αρχείου: foni-29-03-36-98-(152).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.09 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.