Φωνή της Χαλκιδικής 29-03-31 Αρ. Φύλλου 50

Κωδικός Πόρου: 00315-111656
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 29-03-31
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ελαιοκαρπία, Nικήτη, ΔΕΘ
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 29-03-31 Αρ. Φύλλου 50
Ονομασία αρχείου: foni-29-03-31-50.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.41 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.