Φωνή της Χαλκιδικής 28-09-30 Αρ. Φύλλου 24

Κωδικός Πόρου: 00315-111682
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 28-09-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ζωοκλέφτες, Στρατονίκη
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 28-09-30 Αρ. Φύλλου 24
Ονομασία αρχείου: foni-28-09-30-24.pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.73 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.