Φωνή της Χαλκιδικής 28-07-35 Αρ. Φύλλου 62 (116)

Κωδικός Πόρου: 00315-111405
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 28-07-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: νομάρχης, Βάβδος, Ιερισσός, Νικήτη, Στάγειρα, Ορμύλια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 28-07-35 Αρ. Φύλλου 62 (116)
Ονομασία αρχείου: foni-28-07-35-62-(116).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.64 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.