Φωνή της Χαλκιδικής 27-05-34 Αρ. Φύλλου 1 (55)

Κωδικός Πόρου: 00315-111651
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 27-05-34
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: κτηνοτροφία, ζωγραφική, Άγιος Νικόλαος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 27-05-34 Αρ. Φύλλου 1 (55)
Ονομασία αρχείου: foni-27-05-34-1-(55).pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.78 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.