Φωνή της Χαλκιδικής 26-10-30 Αρ. Φύλλου 28

Κωδικός Πόρου: 00315-111678
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 26-10-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αρναία, ιστορική ανασκόπηση
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 26-10-30 Αρ. Φύλλου 28
Ονομασία αρχείου: foni-26-10-30-28.pdf
Μέγεθος αρχείου: 7.22 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.