Φωνή της Χαλκιδικής 26-07-36 Αρ. Φύλλου 115 (169)

Κωδικός Πόρου: 00315-111137
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 26-07-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ελονοσία, Στρατoνίκη, Κασσάνδρα, Μεταξάς, Βοζίκης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 26-07-36 Αρ. Φύλλου 115 (169)
Ονομασία αρχείου: foni-26-07-36-115-(169).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.41 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.