Φωνή της Χαλκιδικής 26-05-35 Αρ. Φύλλου 53 (107)

Κωδικός Πόρου: 00315-111417
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 26-05-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: λαϊκό κόμμα, Ιερισσός, Χανιώτη, Κασσανδρινό
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 26-05-35 Αρ. Φύλλου 53 (107)
Ονομασία αρχείου: foni-26-05-35-53-(107).pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.84 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.