Φωνή της Χαλκιδικής 26-04-31 Αρ. Φύλλου 54

Κωδικός Πόρου: 00315-111652
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 26-04-31
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: φιλαρμονική, Βελώνης, Ιερισσός, Παλαιοχώρι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 26-04-31 Αρ. Φύλλου 54
Ονομασία αρχείου: foni-26-04-31-54.pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.63 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.