Φωνή της Χαλκιδικής 25-12-35 Αρ. Φύλλου 84 (138)

Κωδικός Πόρου: 00315-111168
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 25-12-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ευχές, Παζιώνης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 25-12-35 Αρ. Φύλλου 84 (138)
Ονομασία αρχείου: foni-25-12-35-84-(138).pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.86 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.