Φωνή της Χαλκιδικής 25-10-36 Αρ. Φύλλου 128 (172)

Κωδικός Πόρου: 00315-111091
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 25-10-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αγροτική ασφάλεια, αμπέλια, εθνική οργάνωση νέων, Μιχαήλ Κότσιανος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 25-10-36 Αρ. Φύλλου 128 (172)
Ονομασία αρχείου: foni-25-10-36-128-172.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.00 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.