Φωνή της Χαλκιδικής 25-08-35 Αρ. Φύλλου 66 (120)

Κωδικός Πόρου: 00315-111317
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 25-08-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Θεοδωρίδης, συλλαλητήριο, Αρναία, Βάλτα,ανοικοδόμηση, γεωργία, Κουντουριώτης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 25-08-35 Αρ. Φύλλου 66 (120)
Ονομασία αρχείου: foni-25-08-35-66-(120).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.54 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.