Φωνή της Χαλκιδικής 24-08-30 Αρ. Φύλλου 19

Κωδικός Πόρου: 00315-111687
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 24-08-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Βάβδος, Άγιος Μάμας, πανηγύρι, αλκοολισμός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 24-08-30 Αρ. Φύλλου 19
Ονομασία αρχείου: foni-24-08-30-19.pdf
Μέγεθος αρχείου: 6.46 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.